Cooler Grate Plates

Vendor: Vicocasting

Status: Stocking

Contact
Product Description Grate Cooler is a kind of quench cooler. Its principle is to quench clinker which is laid in levels on the grate plates with cold wind from air blower. Temperature of clinker will be rapidly dropped from 1200d egree to be less than 100 degree. Plenty of waste gases after cooling could not only be used as secondary air in the kiln, but also be heat source for drying coal in the coal mill. Nguyên lý làm việc: Clinker từ...

Service

Commitment to the product according to customer requirements

Fast payment

Support cash payment, bank transfer all

24/7 care

24/7 customer care support

Brand reputation

Vico., LTD is a long-standing reputable brand, quality management system ISO 9001:2015

Product Description

Grate Cooler is a kind of quench cooler. Its principle is to quench clinker which is laid in levels on the grate plates with cold wind from air blower. Temperature of clinker will be rapidly dropped from 1200d egree to be less than 100 degree. Plenty of waste gases after cooling could not only be used as secondary air in the kiln, but also be heat source for drying coal in the coal mill.

Nguyên lý làm việc:   

Clinker từ phễu rót xuống trải rộng khắp trên diện tích ghi với chiều dày 250 - 350mm. Nhờ sự chuyển động của hệ thống ghi thép, clinker được tải dọc theo lò tunel về phía trước. Đồng thời không khí lạnh từ các quạt áp lực chui qua các khe hở của ghi quạt mát và lấy nhiệt của lớp clinker rồi thoát ra theo đường thu hồi khí nóng (gió III) đến cấp cho buồng đốt calciner. Hai cửa thoát khí của lò tunel sẽ thu hồi nhiệt lượng tỏa ra: Cửa đầu lò để giảm nhiệt của clinker từ 1200 - 1300oC xuống 600 - 800oC. Cửa thoát thứ hai ở cuối lò để thu hồi khí nóng 300 - 400oC. Khí nóng thu qua cửa này mang đi cấp cho máy nghiền than.

 

Tấm ghi làm nguội Clinker:

Tấm ghi là bộ phận quan trọng nhất của hệ thống ghi làm nguội. Đây là bộ phận chính để tạo ra cơ cấu chuyển động tải clinker đi trong lò. Hệ thống ghi thép chịu nhiệt. Các ghi thép chịu nhiệt được lắp thành hàng ngang trong buồng máy, cứ một hàng ghi tĩnh xen một hàng ghi động. Chức năng của hàng ghi động là tải clinker đi dọc theo lò tunel về phía trước. Còn chức năng của hàng ghi tĩnh là cho không khí lạnh từ các quạt áp lực chui qua các khe hở của ghi quạt mát. Toàn bộ chuyển động của hệ thống ghi được tạo ra là nhờ sử dụng các xylanh thủy lực được lắp đặt bên dưới. (Click vào để xem ảnh gốc có chất lượng tốt hơn) Hệ thống các ghi được lắp nghiêng dốc xuống dưới (từ 3 - 4 độ) để dễ tải clinker đến máy đập búa. Trước đây phổ biến là máy làm lạnh ba cấp ghi thép. Hiện nay người ta đã cải tiến cơ cấu ghi tốt hơn về hiệu suất làm nguội clinker, cũng như tốt hơn về độ bền nhiệt và độ bền ăn mòn cơ học nên máy làm nguội clinker chỉ cần hai cấp với độ dốc hợp lí của ghi.

Mác thép thông dụng theo tiêu chuẩn JIS G2122:

Interested customers please contact Thang Loi Co., Ltd via Hotline: (+84) 931 668 998 to get the best support.

Partner