Bulong, Đai ốc

Vendor: Vicocasting

Status: Stocking

Contact
Công ty TNHH Thắng Lợi chuyên cung cấp các loại bulong, đai ốc! Chúng tôi nhận sản xuất các loại bulong, đai ốc theo bản vẽ và các yêu cầu kỹ thuật của quý khách hàng: mác vật liệu, kiểu dáng, cơ tính.... Đặc biệt chúng tôi nhận sản xuất các loại bulong đặc chủng theo môi trường sản xuất của quý khách hàng! Bulong các loại Bu lông quả bàng

Service

Commitment to the product according to customer requirements

Fast payment

Support cash payment, bank transfer all

24/7 care

24/7 customer care support

Brand reputation

Vico., LTD is a long-standing reputable brand, quality management system ISO 9001:2015

Công ty TNHH Thắng Lợi chuyên cung cấp các loại bulong, đai ốc!
Chúng tôi nhận sản xuất các loại bulong, đai ốc theo bản vẽ và các yêu cầu kỹ thuật của quý khách hàng: mác vật liệu, kiểu dáng, cơ tính....

Đặc biệt chúng tôi nhận sản xuất các loại bulong đặc chủng theo môi trường sản xuất của quý khách hàng!

Bulong, đai ốc 

    Bulong các loạiBu lông quả bàng

Bu lông quả bàng

Interested customers please contact Thang Loi Co., Ltd via Hotline: (+84) 931 668 998 to get the best support.

Partner